;

Beboerforeningen for

Orehoved og Omegn 

Orehoved landsby

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Nyheder

Vedtægter

Aktivitetsudvalg

Medlemsskab

Arrangementer i Orenæs Salonerne

Nørre Vedby forumNYHEDER :


Oktober 2018

Der er nu installeret to hjertestartere I Orehoved : en ved Ardo, og 1 ved LetKøb. Lad os håbe at vi aldrig får brug dem.September  2018

Som bekendt blev vores varmeprojekt ikke til noget på grund af for lidt interesse.
En af projektdeltagerne, REFA, er nu kommet tilbage med information om at BestGreen har kastet sine øjne på Orehoved.
www.bestgreen.dk kan man læse lidt mere om hvad de tilbyder, og på www.bestgreen.dk/priser kan man få et bud på hvad man kommer til at spare.
Helt kort fortalt går det ud på at man betaler 20.000 for etablering, 5.000 i abbonnement per år, og så et minimumsforbrug (som jeg ikke lige kan finde).
For hver kW/h som varmepumpen genererer, betales 0,85 kr.

Jeg har lavet et regneark der forsøger at være lidt mere specifik end den tilnærmelse som BestGreen giver. Regnearket kan rekvireres hos Kassereren.
Regnearket fortæller også hvor lang tid der går inden man reelt begynder at spare penge. Det skal jo huskes at man først skal lægge 20.000 på bordet, og de skulle jo gerne tjenes ind igen indenfor en kortere årrække.

Inden man  stirrer sig blind på hvad man kan spare, skal det siges at der er en ekstra udgift på 10.000 hvis man sælger ejendommen og den nye ejer ikke er interesseret i at overtage abbonnementet.

NB : REFA har kigget lidt på mit regneark, og siger "
Modellen har mangler omkring el-eniergioptag og el-priser over 400 kW, og en svaghed ved ikke at medregne varmvandsenergibehovet ved varmepumpen." Disse udgifter kan jeg ikke umiddelbart regne ud.
NB: mit regneark er opdateret sidenhen, og giver nu en rimelig tilnærmelse.August 2018 :

Den nye version af hjemmesiden er nu i luften.
Fejl eller forslag til forbedringer bedes mailet til nico@farumdata.dk

Den lovede indbetalingsmjulighed via MobilePay bliver desværre ikke til noget.
Omkostningerne og det administrative besvær står ikke i rimeligt forhold til fordelene.


/Nico