Bestyrelsen i Orehoved og Omegnsbeboerforening har et ønske om at samle byen og derved få skabt et fællesskab.

Vi har i 2022 valgt at melde os ind i Nørre Vedby forum, samt i Medborgerhuset i Vålse Gamle Skole, så vi har mulighed for at afvikle arrangementer indendørs.

 

For 125 kr. pr husstand kan du støtte foreningen til aktiviteter som er til gavn for byens medlemmer, samt være med til at træffe beslutninger på generalforsamlingen.

Som noget nyt, er det i år vedtaget ved generalforsamlingen, at man som samlever/ægtefælde, kan betale yderligere 50 kr. og derved være stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Kontingent betaling kan foregå på Mobileboks nr.: 1038TG
(Husk at skrive navn og adresse) eller kontant hos Anette Hoel eller hos Helle Lybecker, efter aftale.