Velkommen til hjemmesiden for Orehoved og omegns Beboerforening.

Siden er opdateret 09-12-2017-11-2017  med nyt om Storstrømsbroen - Vejdirektoratet holder møde 12.12 - møde med Borgmesteren 13-12.  Under nyheder er der noget om medlemstallet og hvad bestyrelsen agter at gøre for at få flere medlemmer.

Du kan komme til de forskellige afsnit på hjemmesiden ved at klikke på menubjælkerne foroven
Foreningens kontonumre:

Netbank: Giro: Kortart 01 - konto: 3578836

               Bank: Reg.nr. :1551 Konto: 3578836
Husk at skrive navn og adresse når du betaler så vi kan registrere det.

Kontingent er 100 kr./år pr. husstand