Velkommen til hjemmesiden for Orehoved og omegns Beboerforening.

Siden er opdateret 08-08-2018 med nyt om kollektiv lokal varme under nyheder, nyt om bestyrelse under kontakt bestyrelsen og nyt i aktivitetskalenderen

Du kan komme til de forskellige afsnit på hjemmesiden ved at klikke på menubjælkerne foroven
Foreningens kontonumre:

Netbank: Giro: Kortart 01 - konto: 3578836

               Bank: Reg.nr. :1551 Konto: 3578836
Husk at skrive navn og adresse når du betaler så vi kan registrere det.

Kontingent er 100 kr./år pr. husstand