Velkommen til hjemmesiden for Orehoved og omegns Beboerforening.

Siden er opdateret 12-02-2018  med nyt om  generalforsamling 21.02.2018 (se aktivitetskal4ndewren) og der er nyt fjernvarme, og der holdes Borgermøde herom :
onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 - ca. 21.00 på "Falstria" - se mere unde nyheder.

Under nyheder er der også nyt om Storstrømsbroen samt noget om medlemstallet og hvad bestyrelsen agter at gøre for at få flere medlemmer.

Du kan komme til de forskellige afsnit på hjemmesiden ved at klikke på menubjælkerne foroven
Foreningens kontonumre:

Netbank: Giro: Kortart 01 - konto: 3578836

               Bank: Reg.nr. :1551 Konto: 3578836
Husk at skrive navn og adresse når du betaler så vi kan registrere det.

Kontingent er 100 kr./år pr. husstand